Word docent in Zeeland Kies voor een opleiding in de school
  • Docent in Zeeland
  • Docent in Zeeland
  • Docent in Zeeland
  • Docent in Zeeland
  • Docent in Zeeland

ZAOS SYMPOSIUM
Datum: Woensdag 8 juni 2016
Locatie: CSW Van de Perre in Middelburg

Wil jij een onderwijsbevoegdheid halen voor het voortgezet- of middelbaar beroepsonderwijs?
Wil je deze opleiding zoveel mogelijk in de praktijk én in Zeeland volgen?
Dan is de Zeeuwse Academische Opleidingsschool iets voor jou!

 

Een meer op de praktijk gerichte professionele vorming van docenten, een toename van het aantal vacatures en de uitstroom van toekomstige Zeeuwse docenten naar de Randstad, zijn aanleiding geweest voor de Zeeuwse scholen voor voortgezet- en beroepsonderwijs om een samenwerkingsverband aan te gaan met diverse lerarenopleidingen in Nederland. Deze partners werken samen binnen de Zeeuwse Academische Opleidingsschool en worden gesteund door de Provincie Zeeland.

 
De Academische Opleidingsschool biedt voor bijna alle schoolvakken aantrekkelijke opleidingstrajecten, die uiteindelijk als doel hebben het behalen van een tweede- of eerstegraads onderwijsbevoegdheid.
 
Wij hebben de volgende opleidingstrajecten voor studenten of nog studerende docenten:
•   Voltijd Bachelor
•   Deeltijd Bachelor
•   Zij-instroom
•   Minor (Pabo)
•   Master
•   Reguliere stageplaatsen

  • http://www.hogeschoolrotterdam.nl/
  • http://www.driestar-hogeschool.nl/
  • http://www.fontys-lerarenopleiding.nl/
  • http://www.hz.nl/
  • http://www.che.nl/